Ansatte

Kontor
Norbert Borchert

Norbert Borchert
CEO/Owner

T: +45 4042 9818
E: nb@sb.dk

Maj Britt Borchert

Maj Britt Borchert
Managing Director

T: +45 2242 8818
E: mb@sb.dk

Irene Helth

Irene Helth
Salgs- og servicekoordinator

T: +45 7023 2730
E: ih@sb.dk

Trine Wind

Trine Wind
Salgs- og servicekoordinator

T: +45 7023 2730
E: tw@sb.dk

Tove Merrild

Tove Merrild
Bogholder

T: +45 7023 2730
E: bog@sb.dk

Jylland Nord
Mads Carlsen

Mads Carlsen
DIY-Servicekonsulent

T: +45 5363 0576
E: mc@sb.dk

Berit Jensen

Berit Jensen
DIY-Servicekonsulent

T: +45 2815 2514
E: bj@sb.dk

Hanne Geertsen

Hanne Geertsen
Detail-Servicemedhjælper

T: +45 2537 8796
E: hg@sb.dk

Daniel P. Sørensen

Daniel P. Sørensen
DIY-Servicemedhjælper

T: +45 7023 2730
E: dps@sb.dk

Jylland Syd/Fyn
Simon Sørensen

Simon Sørensen
General Area Manager

T: +45 2758 9818
E: ss@sb.dk

Dennis Thomsen

Dennis Thomsen
DIY-Servicekonsulent

T: +45 5090 0916
E: dt@sb.dk

Jonas R. Iversen

Jonas R. Iversen
DIY-Servicemedhjælper

T: +45 7190 0323
E: ji@sb.dk

Bent Thorslund

Bent Thorslund
DIY-Servicemedhjælper

T: +45 7023 2730
E: dps@sb.dk

Sjælland
Kenneth H. Kristensen

Kenneth H. Kristensen
DIY-Servicekonsulent

T: +45 2257 5620
E: khk@sb.dk

Emil Lillieholm

Emil Lillieholm
DIY-Servicekonsulent

T: +45 2554 4290
E: el@sb.dk

Lasse Friis-Aagesen

Lasse Friis-Aagesen
DIY-Servicekonsulent

T: +45 2253 4291
E: lfa@sb.dk

Kaj Henriksen

Kaj Henriksen
DIY-Servicemedhjælper

T: +45 2570 6774
E: kh@sb.dk

Henrik le Fevre

Henrik le Fevre
DIY-servicekonsulent

T: +45 5099 4713
E: hlf@sb.dk

Mads Damgaard Nielsen

Mads Damgaard Nielsen
DIY-Servicemedhjælper

T: +45 2060 0822
E: mdn@sb.dk