10 måneder, der forandrede chefen

07-07-17

SB Butiksservices managing director har uddannet sig til udviklingskonsulent og mastercoach

10 måneder, der forandrede chefen

Personligt lederskab, at blive bevidst om sine værdier og mål, at optimere egne og andre ressourcer samt at få nye redskaber til afklaring, motivation og vækst blandt andet til udvikling af organisation og teams.

Det er nogle af emnerne i den uddannelse til udviklingskonsulent og mastercoach fra Bladbjerg Kibsgaard i Aarhus, som SB Butiksservices managing director Maj Britt Borchert netop har færdiggjort.

- Uddannelsen har blandt andet fokus på personlige værdier, og hvordan vi prioriterer dem, fortæller Maj Britt Borchert.

- Vi har alle vores egne værdier, som vi skal prioritere for at kunne leve i overensstemmelse med dem i en travl hverdag.

Personligt lederskab

SB Butiksservice hjælper kunder i DIY-segmentet med intelligent merchandising, og derfor er medarbejderne, der dagligt kommer i nogle af landets største DIY-varehuse, altid blevet set som en styrke og en ressource, man skulle passe på:

- Mit personlige lederskab er blevet meget anderledes i løbet af de 10 måneder. Jeg har blandt andet fået forståelse for, at alle gør det bedste, de kan, med de ressourcer, de har - og at vores model af verden ikke altid er ens.

- Jeg tror på, at vi alle har en positiv intention med det, vi gør.

Stress og samtaler

Der er tale om en 10 måneder lang uddannelse, der giver en efterfølgende certificering. Det er ikke en stress-uddannelse, men emnet bliver behandlet på uddannelsen:

- Stress-modulet gav mig meget. Alle organisationer bliver på et eller andet tidspunkt nødt til at tage hånd om stressproblematikken og tilegne sig mere viden. De, der gør det i tide, undgår det ødelæggende og uproduktive arbejdsmiljø og de dyre sygemeldinger. Jeg kan allerede se en markant forskel i vores håndtering af stress her hos SB Butiksservice, fortæller Maj Britt Borchert.

Hun forklarer, at medarbejderne også kan mærke forskellen fra før.

- Måske er det fordi, jeg er blevet mere tydelig med, at jeg ved, hvad det betyder for dem, at arbejdsmiljøet er godt.

- Jeg bruger også de værktøjer, jeg har lært i personaleledelsen. For eksempel ved at stille nogle andre spørgsmål end tidligere, så vi sammen kan finde gode løsninger.

Bladbjerg Kibsgaards uddannelse er en praktisk uddannelse med meget tilstedeværelses-undervisning. Der er altså ikke så meget læsning, men masser af praktiske øvelser og praktisk viden.

Hvert andet modul afholdes på Sandbjerg Gods i Sønderborg fra torsdag til søndag:

- Faciliteterne var fantastiske, og der var fred og ro til at fordybe sig.

Bladbjerg & Kibsgaard opstarter i 2018 en stress-overbygning til uddannelsen, som Maj Britt Borchert allerede har tilmeldt sig.

Managing director Maj Britt Borchert er ikke den eneste fra SB Butiksservice, der nyligt har afsluttet en uddannelse - læs her om Irene Schjødt Helths uddannelse til certificeret arbejdslystkonsulent. SB Butiksservice har fokus på arbejdsmiljøet - læs her om tildeling af Arbejdstilsynets grønne smiley.