Merchandising, der er effektivt og digitalt styret

SB Butiksservice® har de senere år udviklet merchandising-processen.

 

Merchandising, der er effektivt og digitalt styret

Hos SB Butiksservice® arbejder vi med intelligent merchandising.

Merchandising er arbejdet med at præsentere varerne bedst muligt på hylderne. Vi går skridtet videre end blot at fylde varer op. Vi arbejder for det første aktivt med POS - altså point of sale.

Vi arbejder digitalt

For det andet udarbejder vi i samarbejde med vores kunder en detaljeret opgaveliste, der sikrer, at der altid bliver taget hånd om alle dele af merchandisingen.

Vi har de senere år digitaliseret vores proces. Vi arbejder med digital projektstyring og digital dokumentation af arbejdet.

Vi arbejder med elektronisk timeregistrering og eliminerer dermed fejlkilder. Du får også et klart overblik over tidsforbruget. Den elektroniske registrering kan også bruges, når vores medarbejdere på dine vegne er på besøg hos kæderne. Har du specifikke spørgsmål, du gerne vil have stillet til butikken, kan det gøres elektronisk. Der sikres tættere berøringsflade med personalet i butikkerne.

Effektiv tilrettelæggelse

Vi tilrettelægger arbejdet effektivt, hvilket skaber en synergieffekt, der er til fordel for alle parter. Vores medarbejder udfører merchandising og anden butiksservice - retail service -for flere leverandører i det samme byggemarked eller butik.

I praksis betyder det, at du kun betaler for den tid, vi bruger på dine varer i butikken - og altså ikke for kørsel.

Støder vi på problemstillinger i forhold til dit sortiments placering og præsentation i butikkerne, tager vi hånd om det. Hurtigt og effektivt hver gang.

Vores medarbejdere sørger altså for proaktiv planlægning, har dialog med butikkerne og giver løbende feedback til dig. De løser også salgsrelaterede opgaver og opbygger på dine vegne gode relationer til butikkerne.

Intelligent merchandising handler altså om, sammen med kunderne, at have tilrettelagt den rigtige arbejdsproces, at have de rigtige medarbejdere til at løse den og om at kvalitetssikre løsningen - og at gøre det med de mest moderne metoder og redskaber, som vi hele tiden opdaterer.