Indretning

Indretning af butikker

Det kræver erfaring, viden og overblik at indrette en ny butik - og flytte eller nyindrette en eksisterende. Den erfaring har vi hos SB Butiksservice ®

Vi er eksperter i merchandising til DIY-markedet som for eksempel byggemarkeder, trælasthandler, isenkræmmeren og også inden for non-food sektoren. Det har givet os en meget stor viden om, hvad der fungerer godt ikke bare på papiret men også i praksis.

SB Butiksservice ® tilbyder at hjælpe med en række forskellige indretnings- og montageopgaver som for eksempel:

  • Indretning af nyt space
  • Ombygning eller flytning af space
  • Tilpasning af space ved nye produkter, sæson, kampagner med videre
  • Etablering af endegavle, kasselinier og torv
  • Opsætning af specialinventar
  • Montering af lampeudstillinger
  • Montering af skilte

Special 001-3

Indretning som en del af servicebesøg i butikker

Vores medarbejdere er vant til at arbejde med planogrammer fra de forskellige kæder. De kender vigtigheden af at disse overholdes til punkt og prikke.
Vi kan naturligvis også være kreative, hvis indretningen skal ske uden spaceplan. Eller hvis der pludselig er en betonsøjle midt i varehuset i det fag, vi skal arbejde i. Eller den vare, der skulle spaces, ikke er leveret. Så finder vi en løsning.

Vores medarbejdere kommer på jævnlige servicebesøg og kan løse indretningsopgaver i forbindelse med besøgene.

Større opgaver med indretning af butik eller montage

Ved større opgaver eller montage anbefaler vi dog, at medarbejderne kan koncentrere sig helt om denne ene opgave.
Det sikrer, at den daglige service og salg ikke bliver påvirket.
Hvis det er godkendt af butikskæden, kan vi tilbyde fotodokumentation af de udførte opgaver. Det sker via login til vores hjemmeside.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med optimal indretning af din butik.